ประกันโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง

สำหรับบุคคลที่ต้องการได้รับการคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล ค่าชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการรักษา จากโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่คาดฝัน หลักประกันฐานะทางการเงินของครอบครัว

แบบประกันโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง

แบบประกันโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง

ตัวอย่างแบบประกันโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง

แบบประกันสำเร็จรูป Together Package (20PL-nonpar)

เพศ หญิง อายุ 35 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 7,502 บาทต่อปี*

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 250,000 บาท

วงเงินเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง(วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท) เบิกได้ไม่เกิน 500 วัน ๆ ละ 5,000 บาท

วงเงินกรณีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 500,000 บาท ได้เพิ่มจากวงเงินคุ้มครองชีวิต รวมผลประโยชน์ที่ได้รับ 750,000 บาท

วงเงินชดเชยให้ กรณีความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรงต่อเนื่อง 500,000 บาท (ได้รับเงินชดเชยทันทีที่แพทย์ออกใบรับรองและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมกรรม์)

อายุที่ซื้อได้ 0-60 ปี*

*หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง และ 40 โรคร้ายแรง จะปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกัน
รายละเอียดเงื่อนไข การประกันจะระบุไว้ใน กรมธรรม์
โรคมะเร็ง ตามความคุ้มครองนี้ โรคโปลิโอ โรคถุงลมปอดโป่งพอง โรคกล้าเนื้อเสื่อม การแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป และโรคตับแข็ง

เรียนลูกค้าที่เคารพรัก ทุกท่าน

เนื่องจากแบบประกันมีหลากหลายรูปแบบให้เลือก หากลูกค้ามีความสนใจทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิต เพื่อการลงทุน สะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับตัวบุคคล ควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนเพื่อขอตรวจสุขภาพทางการเงิน ติดต่อ 08-1695-8881 มณเฑียร หรือ E-mail : montien_aia@hotmail.com ตัวแทนยินดีให้บริการคำปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และเพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการของคุณลูกค้าที่เคารพรัก ทุกท่าน

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ